PRAWNICZE

Tłumaczymy następujące rodzaje tekstów prawnych:

 • wszelkie umowy (cywilno-prawne, spółek, itp.)
 • pism sądowych, pozwów, odwołań
 • ustaw, rozporządzeń
 • akty i normy prawne
 • protokoły ze spotkań rad nadzorczych
 • interpretacji i orzeczeń
 • dokumentów prawa Unii Europejskiej
 • polis ubezpieczeniowych
 • aukcje, przetargi
 • kontrakty
 • i inne