USŁUGI KADROWO – PŁACOWE, ZUS

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • prowadzimy akta personalne pracowników oraz dokumentację związaną ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami wykonawczymi)
 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie
 • pomagamy w tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania
 • informujemy o konieczności aktualizacji badań lekarskich - wystawianie skierowań
 • informujemy o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP
 • sporządzamy deklaracje statystyczne do Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzamy miesięczne deklaracje do PFRON
 • informujemy pracodawców o zmianach przepisów prawnych związanych z administrowaniem dokumentacją kadrową pracowników
 • reprezentujemy Klienta przed organami kontroli