MEDYCZNE

Tłumaczymy także następujące teksty z dziedziny medycyny:

  • ogólne teksty medyczne i artykuły fachowe
  • opinie lekarskie, wyniki badań pacjentów
  • dokumentacje kliniczne pacjentów, wypisy ze szpitala
  • dokumenty medyczne takie jak recepty, umowy, patenty
  • katalogi produktów medycznych, materiały promocyjne, broszury reklamowe, prezentacje artykułów medycznych
  • i inne